Daně:

Zpracování daňových přiznání a výkazů pro fyzické i právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek a to:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Přiznání k DPH vč. vedení záznamové povinnosti
 • Přiznání k silniční dani
 • Vyhotovení přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Daň z nemovitostí
 • Daň z převodu nemovitosti
 • Daň darovací

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

 • řešení daňových a účetních problémů
 • řešení daňové optimalizace
 • zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku